Свет

Придавање важност на „женската работа“

Јазот во родовите задачи ги ограничува можностите на жените, бидејќи тој претставува пречка за тие да стекнат формално образование, да обезбедат добра работа

пред: 2 дена Оригинален напис: okno.mk/statii