одлука

Одлуката за разрешувањето на судијата Митриновски пред Судскиот совет

Судскиот совет дозволи повторување на постапката против Јордан Митриновски – судијата на Апелациониот суд Скопје, по донесена пресуда на Европскиот суд за човекови…

пред: 3 дена Оригинален напис: Правдико