Култура

Завршница

сега започнува фазата на пост-терминални операции кои пред окото на јавноста ќе ги изведат сите криминали, сите криминалци и ќе ја прострат вистината

пред: 18 дена Оригинален напис: okno.mk/statii

Популизмот и културните разлики

Популизмот не функционира заради глупоста на масите, туку затоа што претставува облик на освета и надоместување за секојдневните понижувања кои ги трпат културно

пред: 19 дена Оригинален напис: okno.mk/statii

Популизмот и културните разлики

Популизмот не функционира заради глупоста на масите, туку затоа што претставува облик на освета и надоместување за секојдневните понижувања кои ги трпат културно

пред: 19 дена Оригинален напис: okno.mk/statii