Елизабет Мос

Живот во репродуктивна дистопија

Традиционалните родови улоги не се само културна референца – тие, пред сè, обезбедуваат бесплатна работна сила, која постои во служба на капиталистичкиот поредок.

пред: 160 дена Оригинален напис: okno.mk/statii