Економија

Богов: Банките ги имаат контролните механизми за спречување на нелегални трансакции

Народна банка не ги контролира нелегалните трансакции, механизмите за нивна контрола ги имаат банките, чии системи се под надзор на Централната банка. Ова…

пред: 646 дена Оригинален напис: Meta.mk

Богов: Парите во случаи како „Панама пејперс“ најчесто се изнесени на нелегален начин

Македонските компании имаат можност да имаат сметка и да инвестираат во странство. Физичките лица, во согласност со Законот за девизно работење, немаат право…

пред: 650 дена Оригинален напис: Meta.mk

Потребни се измени во Законот за јавни набавки за да се спречи фаворизирање на фирми

„Транспарентност Македонија“ предлага да се измени Законот за јавни набавки и да се предвидат механизми за контрола врз целиот процес на јавни набавки,…

пред: 650 дена Оригинален напис: Meta.mk

„Макпетрол“: Регулаторната комисија нè присилува да вршиме складирање нафта

„Заклучокот на Регулаторната комисија за енергетика, освен што е незаконски, има и елементи на присила бидејќи го продолжи важењето на постојната лиценца на…

пред: 651 дена Оригинален напис: Meta.mk