Александар Дојранлиев

Брачни обврски

Власта делува како младоженец кој одбива да го конзумира бракот, па селото го заебава дека е импотентен. повеќе

пред: 15 дена Оригинален напис: okno.mk/statii

Но, дали слободата ќе умее да пее?

Не, додека ВМРО не се избрише од регистарот на партии, со закон не се забрани политичката злоупотреба на акронимот, а партискиот имот на

пред: 30 дена Оригинален напис: okno.mk/statii