Александар Дојранлиев

Без иднина, што ќе ти е историјата?

Ниту видовме, ниту ќе видиме дислокација или комплетно отстранување барем на некои од мермерните и бронзените кипови на мегаломанскиот проект на Груевски кои

пред: 20 дена Оригинален напис: okno.mk/statii