Стадионот во Битола лежи на неексплодирани бомби од Првата светска војна!


Оригинален напис: okno.mk/statii на 17-03-2017.

Станува збор за над шеесет експлозивни направи кои датираат уште од Првата светска војна, а кои не се експлодирани.

повеќе


0.0000000000000