Речник на македонската народна поезија (1) – АЛА


Оригинален напис: okno.mk/statii на 13-03-2017.

Од „Речник на македонската народна поезија“ (Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков, 1983) пренесуваме интересни речнички примери, илустрирани со стихови од народното творештво.

повеќе


0.0000000000000