Стрипот и фашизмите


Оригинален напис: okno.mk/statii на 15-02-2017.

За примерите на репрезентација и интерпретација на фашизмот и фашистоидните тенденции, клучни се прашањата за препознавање на односот помеѓу реалното и симболичното, како и односот на афективното и когнитивното.

повеќе


0.0000000000000