Предавање на Линеа Вест во ГЕМ клуб


Оригинален напис: okno.mk/statii на 14-02-2017.

Предавањето носи наслов „Национализми, споменици и идентитет на културата: наследства на модернизмите во современиот момент и начини на отпор“.

повеќе


0.0000000000000