Контакт центарот на УЈП и Центарот за наплата на глоби и други јавни приходи со ново работно време


Оригинален напис: Правдико на 04-04-2016.

Од 1 Април 2016 година, Контакт центарот на УЈП и Центарот за наплата на глоби и други јавни приходи, лоцирани во Градскиот Трговски Центар (2-кат), работат со ново работно време до 18 часот во работните денови и до 14 часот во сабота.

Со новото работно време се врши усогласување на достапноста на услугите кои ги нуди Управата за јавни приходи преку Регионалните дирекции и Даночните оделенија на УЈП.

Screenshot_1


0.0000000000000